Storhushållsprisindex

Behöver du veta prisutvecklingen för livsmedel i storhushåll, ett Storhushållsprisindex?

För att:
Vi har i över 20 år tagit fram storhushållsprisindex för livsmedel åt bland andra:

- kommuner
- skolrestauranger
- landsting
- livsmedelsföretag
- grossister

Kostnadsutvecklingen inom många samhällssektorer är ofta problematisk.
Det gäller inte minst inom storhushållssektorn.
För att bevaka prisutvecklingen inom detta område är ett prisindex av stort värde.

Storhushållsprisindex (SPI) tas fram löpande månadsvis.

Tidigare gjorde vi rapporterna som avsåg kommuner och landsting på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) men nu ges möjlighet att prenumerera på rapporterna direkt via oss på JS Analys.