Företaget

JS Analys ingår i SMALF AB.

Ett konsultföretag som främst arbetar med marknadsanalyser inom livsmedelssektorn.
Konsultverksamheten omfattar även varumärkes-analyser/strategier.

VD och konsult: Pontus Mark
Ansvarig för SPI och konsult: Lena Mander Lindström
Ekonomiansvarig och konsult: Lennart Lindström