SPI-rapportens utformning

Storhushållsprisindexet levereras som en excelfil enligt följande:

För att kunna göra jämförelser, vilket alltid görs, är uppgifterna uppdelade i 10 produktgrupper, dvs. på samma sätt som livsmedlen i KPI, konsumentprisindex.

JS Analys kan varje månad, varannan månad, kvartal, halvår eller helår leverera ovan beskrivna uppgifter. Observera att alla månader rapporteras även vid kvartals- eller halvårsrapportering. Kostnaderna för vårt arbete beror på hur uppdaterad (exv. månadsvis, varannan månad, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis) som kunden önskar vara.